Jesteś naszym 111807 gościem.

Aktualności

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego, to tutaj znajduje się Zespół Doradców Zawodowych

 

2016-12-31 00:00:00
MP


bezpłatne szkolenie

Witam

Ośrodek Szkolenia PANDA Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne cykle szkoleń w ramach, których można uzyskać bezpłatnie uprawnienia:

- operatora koparkoładowarek, koparek, spycharek, ładowarek walcy drogowych wielozadaniowych nośników osprzętów, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

- kurs brukarza

- kursy kwalifikacyjne z wykonywania robót drogowych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń drogowych

 

Więcej informacji pod numerem tel. 518-261-264 lub na stronie ośrodka www.panda.edu.pl W załączniku niezbędne dokumenty dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą !!!

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów.
2. Nauka odbywa się systemem weekendowym – soboty i niedziele. Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze.
3. Egzamin OKE na tytuł zawodowy oraz egzamin IMBiGS na uprawnienia operatorskie: styczeń 2017 roku oraz czerwiec 2017 roku.
4. Uwaga ! ilość miejsc ograniczona.
5. Programy nauczania zgodne z podstawą programową dla kwalifikacji Wykonanie robót drogowych i Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych oraz Programami IMBiGS określonej specjalności.
6. Załatwiamy wszystkie formalności dotyczące egzaminu OKE na tytuł zawodowy oraz przed komisją IMBiGS.
7. Egzaminy teoretyczne i praktyczne w naszym ośrodku egzaminacyjnym.
8. Egzaminy państwowe OKE po zdaniu, których absolwent otrzymuje: Świadectwa OKE oraz Dyplom OKE (dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym).
9. Egzaminy IMBiGS po zdaniu, których absolwent otrzymuje: Świadectwa i Książeczkę operatora maszyny określonej specjalności.
10. Egzamin wewnętrzny, po zdaniu którego absolwent otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu brukarza Koszty Kształcenia i Płatności
1. Wpisowe 200 zł w formie kaucji, zwrotne po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie
2. Koszt egzaminów na tytuł zawodowy i IMBiGS: 0 zł Warunki udziału w kształceniu
1. Ukończone 18 lat
2. Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne.
3. Uwaga ! Staż pracy nie jest wymagany Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia
Piekary Śląskie: 17 kwiecień 2016 roku, godz.: 8:00 Centrum Kształcenia PRYMUS, ul. Gimnazjalna 24, Piekary Śląskie,
Radlin: 17 kwiecień 2016 roku, godz.: 11:00 Centrum Kształcenia PRYMUS, ul. Kościelna 15, Radlin,
Kraków: 23 kwiecień 2016 roku, godz.: 9:00 Ośrodek Szkolenia LABOR, ul. Rzebika 6, Kraków
Kłodawa: 16 kwiecień 2016 roku, godz.: 11:00 Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes (Gimnazjum nr 1), ul. Kościelna 15, Kłodawa,

2016-04-21 07:18:38
MP


prawo jazdy z gwarancją zatrudnienia

BEZPŁATNE SZKOLENIE

prawo jazdy z gwarancją zatrudnienia

Kurs na prawo jazdy Kat. C
Kurs na prawo jazdy Kat. C+E
Oraz kwalifikacja wstępna

Liczba miejsc ograniczona. Każda osoba będzie obowiązana podpisać umowę o kształcenie.

Wymagania:
- prawo jazdy Kat. B
- wykształcenie minimum zawodowe
- wiek: 25 do 34 lata
szkolenie musi zakońnczyć się przed 30.09.2016

Zainteresowani proszeni są o kontakt z doradcą zawodowym Marianem Płaczek

2016-04-18 07:53:43
MP


Przyłapani –zapracowani 2016

Miejski Konkurs Zawodoznawczy  Przyłapani –zapracowani. Drzewo zawodów w mojej rodzinie.

 

Po raz czwarty doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zorganizowali miejski konkurs zawodoznawczy  Przyłapani –zapracowani. Drzewo zawodów w mojej rodzinie.
W dwuczłonowej nazwie pierwszy człon jest stały , natomiast drugi zmienia się co roku i odnosi się do zadań jakie stawia przed uczniami regulamin konkursu. W tym roku było to przedstawienie za pomocą postera lub prezentacji multimedialnej drzewa genealogicznego zawodów wykonywanych w rodzinie.

W konkursie brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Laureatami zostali:


I miejsce – Skrzęta Aneta  z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

 


II miejsce – Sternol Mariusz z Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych

 

III miejsce – Molenda Roksana z  Gimnazjum nr 8.

Jury przyznało także wyróżnienia które otrzymali Orzeszek Bartłomiej z Gimnazjum nr 8 oraz Myrcik Aleksandra z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i  Ogólnokształcących.

Wręczenie nagród odbyło  się w ramach zakończenia IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki .

2016-03-30 21:41:42
MP


Zgłoszenie do konkursu

Metryczka

zgłoszenia pracy do miejskiego konkursu zawodoznawczego

dla uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych PRZYŁAPANI ZAPRACOWANI – Drzewo zawodów w mojej rodzinie[1]

Nazwisko ucznia - autora pracy

        

Imię ucznia - autora pracy

 

Klasa

 

Szkoła/adres/nr telefonu

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna w szkole

 

Technika pracy[2]

1.      Poster

2.      Prezentacja multimedialna

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i udostępnienie kopii pracy do celów dydaktycznych

Podpis ucznia autora pracy

Podpis rodzica/lub opiekuna prawnego[3]

 

 

 [1] Wypisać drukowanymi literami

[2] Zaznaczyć technikę w jakiej będzie wykonana praca przez podkreślenie

[3] Podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego

2015-10-06 22:25:21
MP


Konkurs zawodoznawczy

  Doradcy zawodowi działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu serdecznie zapraszają uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  do udziału w konkursie zawodoznawczym "Przyłapani zapracowani - Drzewo zawodów w mojej rodzinie"

Regulamin

         miejskiego konkursu zawodoznawczego

 dla uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

PRZYŁAPANI ZAPRACOWANI – Drzewo zawodów w mojej rodzinie   

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu jest zespół doradców zawodowych działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. W. Korfantego w Bytomiu.

2.      Zasady konkursu reguluje niniejszy regulamin.

3.      Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych                  i ponadgimnazjalnych.

4.      Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a)      poster,

b)      prezentacja mulitimedialna.

2.      CELE  KONKURSU

1.      Rozszerzenie wiedzy uczniów na temat zawodów i świata pracy.

2.      Rozwijanie u uczniów zainteresowań plastycznych oraz grafiką komputerową.

3.      Rozwijanie u uczniów umiejętności zdobywania informacji.

4.      Poznawanie przez uczniów historii zawodów występujących wśród członków rodziny.

3.      WYMOGI  FORMALNE

1.      Do konkursu każdy uczeń może zgłosić jedną pracę wykonaną w wybranej przez siebie technice - poster lub prezentacja multimedialna:

a)      Praca powinna przedstawiać drzewo genealogiczne zawodów wykonywanych                 w rodzinie zgłaszającego (gdy przodek wykonywał więcej niż jeden zawód od zgłaszającego zależy ile zawodów umieści w pracy).

b)      Na drzewie nie należy podawać danych osobowych krewnych (nazwisko, data i miejsce urodzenia), a tylko stopień pokrewieństwa.

c)      Do pracy należy dołączyć krótki opis jednego zawodu, wybranego z tych, które zostały umieszczone na drzewie genealogicznym. Opis powinien zawierać:

§  wymagania psychofizyczne zawodu,

§  opis czynności zawodowych,

§  opis środowiska pracy (miejsce wykonywania, zagrożenia, praca indywidualna czy w grupie).

d)     Prezentację multimedialną należy zapisać na płycie CD-R.

e)      Poster  można wykonać w dowolnym formacie (wielkości).

f)       Pracę należy opisać swoimi danymi wg metryczki (zał. nr 1) i zapakować.

2.      Wykonaną przez siebie pracę konkursową należy oddać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, z dopiskiem DORADCY ZAWODOWI - KONKURS ZAWODOZNAWCZY.

4.     HARMONOGRAM  KONKURSU

1.      Termin przyjmowania prac konkursowych

                                    - do dnia 12.02.2016r. (piątek).

2.      Zawiadomienie o werdykcie Jury przesłane drogą elektroniczną do szkół 

                                        - do 11.03.2016r. (piątek)

3.      Wręczenie nagród i prezentacja prac

                                    - podczas Targów Edukacyjnych organizowanych w ramach                                     IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

                        5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Oceny prac i przyznania nagród dokona Jury Konkursu, w którego skład wejdą     doradcy zawodowi i nauczyciele CKU.

2.      W każdej kategorii przyznane mogą być trzy nagrody za I, II i III miejsce. Ponadto Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia.

2.      Decyzje Jury są ostateczne.

3.      Prace złożone do konkursu nie będą zwracane autorom lecz pozostaną                          w zbiorach CKU i mogą być wykorzystywane przez doradców zawodowych.

4.      Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają doradcy zawodowi:             Aneta Dykierek tel.: 694 080 011 i Elżbieta Wojdyła tel.: 507 288 313.

 

Po raz kolejny odbyła się Gala Umiejętności Zawodowych, zorganizowana przez Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych. Impreza była przednia a można ją jeszcze raz obejrzeć na youtube

 

Linki do fragmentów Gali

http://youtu.be/0ffUfdKGw2Y

http://youtu.be/xKRmRAHaMSA

http://youtu.be/UFk9onBJucs

http://youtu.be/bSZthkdis0w

http://youtu.be/NQLSkbtwmcY

http://youtu.be/wKQselsnqm8

http://youtu.be/0E8TdWTjMo0

http://youtu.be/lu4naCItujI

link do strony TV SFERA

http://sferatv.pl/aktualnosci/bytom/7737-rzemieslnicy-pokazali-co-potrafia-promuja-szkolnictwo-zawodowe.html

2015-03-31 00:35:06
MP


Wyniki konkursu zawodoznawczego “Przyłapani zapracowani-wywiad z…”

W dniach 26-27.III.2015 odbyły się Targi Edukacyjne w Hali "Na Skarpie".

Wyniki konkursu zawodoznawczego “Przyłapani zapracowani-wywiad z…”
Konkurs zawodoznawczy “Przyłapani zapracowani-wywiad z…” zorganizowany przez doradców zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu został rozstrzygnięty. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem było rozszerzenie wiedzy zawodoznawczej, wiedzy ze świata pracy, zainteresowań dziennikarskich oraz umiejętności komunikacji interpersonalnych.
Zadaniem uczniów było przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem wybranego zawodu i zapisanie go na płycie DVD. Ocenie podlegały nie tylko umiejętności trafnego zadawania pytań, ale także wybór zawodu oraz wizualne przedstawienie czynności zawodowych. W związku z wyrównanym poziomem złożonych prac jury postanowiło ocenić w jednej kategorii prace uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury przyznało:
I miejsce : " Zawód czy powołanie" wywiad z lekarzem weterynarii . Autorkami są uczennice gimnazjum nr 15: Julia Szatka, Wiktora Kutela, Marta Hojnowska, Wiktoria Demska. Opiekun: Anna Jaruszewska
II miejsce: Serwisant "W Kole" wywiad z serwisantem urządzeń transportu bliskiego autorstwa Pawła Skrzipka z Zespółu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Opiekun : Mirosława Jendryka.
III miejsce ex aequo zajęły filmy : "Moja Pani z przedszkola" autorstwa uczniów gimnazjum nr 15- Oliwera Pietrzykowskiego, Julii Polowczyk i Weroniki Hanzel .Opiekun: Anna Jaruszewska "Przyłapani zapracowani-wywiad z Krzysztofem Drabikiem " autorkami którego są uczennice Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Katarzyna Sowisło , Agata Olczyk . Opiekun : Agnieszka Stroba
Wręczenie nagród odbyło się 27 marca 2015r. podczas Targów Edukacyjnych.
Gratulujemy laureatom.

Zespół Doradców Zawodowych zaprasza na indywidualne rozmowy doradcze.

2015-03-31 00:11:30
MP


Strony: 1 2 3 4

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisu