We wrześniu 2018r w S P nr 4 w klasach 8a, 8b, 8c odbyły się debaty na temat: "Czy  warto skończyć szkołę ponadpodstawową, która daje zawód?".Najlepiej zaprezentowali się uczniowie klasy 8a. Przytoczyli szereg agrumentów "za" i "przeciw". Na koniec debaty przeprowadzono głosowanie,zwyciężyła teza, iż warto skończyć szkołę ponadpodstawową, która daje zawód".

 Debaty prowadziła pani Aneta Dykierek -doradca zawodowy CKU.
 
Debata w SP 4