Znajomi i rodzina

Najlepiej mówić wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Należy utworzyć sieć kontaktów. Osoby znające Cię z dobrej strony mogą udzielić Ci rekomendacji i mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują. Nawet badania ankietowe mówią o tym, że Polacy za najlepszy sposób na znalezienie pracy uważają wykorzystywanie znajomości i stosunków rodzinnych. Daje to pracodawcy większe nadzieje, że osoba zarekomendowana przez swojego pracownika lepiej się sprawdzi. W związku z tym, że jak wszystkim wiadomo - o pracę w dzisiejszych czasach trudno, najpierw pracodawcy szukają kandydatów w swoim otoczeniu. Chociaż rekomendacje nie oznaczają bezwarunkowego przyjęcia do pracy, pracodawcy często nawet ze względów ekonomicznych (nie ponoszą kosztów rekrutacji) szukają przyszłych pracowników spośród osób poleconych.

Media

Z nich najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Prasa stanowi bardzo popularne źródło poszukiwania pracy. Oferty pracy zamieszczane są przez pracodawców w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w wydawnictwach branżowych i specjalistycznych. Zawierają one również informacje o pojawiająch się inwestycjach, rozwijająch branżach, czyli pośrednio dają informacje o potencjalnych miejscach pracy. W radiu i telewizji pojawia się coraz więcej programów i audycji poświęconych rynkowi pracy (np. radiowe giełdy pracy). Warto szukać ofert pracy w specjalnych dodatkach, np. "Praca" do Gazety Wyborczej.

Internet

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych stał się on ogólnodostępną i bardzo popularną metodą poszukiwania pracy. Bardzo cenne są dla poszukujących pracy i pracodawców specjalne internetowe serwisy pracy. Można znaleźć w nich informacje o tendencjach na rynku pracy, metodach szukania pracy, oferty praktyk, staży, szkoleń w kraju i za granicą, jak również specjalne poradniki.

Biura Karier

Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Prowadzą działalność głównie informacyjną, szkoleniową oraz badawczą. Służą radą i pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Możesz tam uzyskać informacje o rynku pracy, ofertach pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach, wyjazdach zagranicznych. W ich bibliotekach znajdziesz nie tylko różnego typu informatory, literaturę fachową z zakresu poszukiwania pracy, ale również dostępne dla studentów i absolwentów przewodniki. Możesz również wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, czy też spotkaniach z firmami, organizowanych przez Biura Karier. Warto odwiedzić to miejsce na uczelni, jeszcze w trakcie studiów. Biura Karier działają w Polsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Kontakty do Biur Karier działających w ramach sieci OSBK znajdziesz na stronie: www.biura-karier.net

Urzędy Pracy

Po ukończeniu nauki możesz zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Jako bezrobotny absolwent możesz korzystać z dostępnych w Biurze Pracy ofert, czy też ze specjalnych programów skierowanych do poszukujących pracy. Na przykład w ramach programu "1praca" możesz dostać się na staż, czy skorzystać z innej formy pomocy. Pracy za granicą możesz szukać w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Pracodawcy zagraniczni i zagraniczne urzędy pracy zgłaszają tam takie oferty. Możesz również uzyskać tam informacje o ofertach pracy w kraju, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz pomoc doradcy systemu EURES, jeśli planujesz podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej.

Agencje doradztwa personalnego

Przy poszukiwaniu pracy możesz skorzystać również z pomocy tych instytucji. Niektóre z nich specjalizują się np. w zatrudnianiu pracowników na stanowiska wyższego szczebla, bądź w zatrudnianiu określonych specjalistów. Nie pobierają one od poszukujących osób pieniędzy za pośrednictwo. Działają na zlecenie przeważnie dużych firm. Przed skorzystaniem z ich pomocy upewnij się, że posiadają zgodę na prowadzenie pośrednictwa pracy. Kontakty do dużych agencji doradztwa personalnego znajdziesz np. w dodatku "Praca" do warszawskiej Gazety Wyborczej.

Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm

Warto też spróbować osobiście udać się do firm, w których pragnąłbyś podjąć pracę. Nie jest to proste, ale na mniejszych rynkach może się udać. Profesjonalnie przygotowane dokumenty najlepiej rozsyłać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia, bądź dostarczać osobiście do firm. Im więcej dokumentów rozesłanych, tym większe szanse na odpowiedź.

Targi pracy, branżowe, spotkania z firmami na uczelniach

Udział w targach pracy ogólnych, jak i branżowych, w spotkaniach z firmami na różnego rodzaju targach jest doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z firmą. Należy, więc udając się na nie, zabrać ze sobą uaktualnione i profesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne. Poszukujący pracy mogą uzyskać wiele dodatkowych informacji o firmie, jej wymaganiach, procesie rekrutacji; mogą porozmawiać z osobami przeprowadzającymi rekrutację. Warto brać udział np. w szkolnych i uczelnianych targach pracy, w organizowanych przez urzędy pracy: giełdach dla absolwentów, ogólnopolskich targach pracy, jaki i w specjalistycznych targach. Przykładem są np. inżynierskie targi pracy, czy np. targi specjalistyczne - przeznaczone dla doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników branży IT i sektora telekomunikacyjnego.