JAK ANALIZOWAĆ OGŁOSZENIA O PRACĘ ?

1.      Aby dobrze zrozumieć dane ogłoszenie z ofertą pracy, powinieneś zwrócić uwagę na:

 • nazwę firmy
 • ferowaną posadę / stanowisko
 • wymagania (rodzaj wykształcenia, doświadczenie)
 • czas przyjmowania ofert
 • sposób wynagrodzenia
 • warunki pracy
 • inne (posiadanie własnego samochodu, duża mobilność)

FIRMA: szanująca się firma zawsze podaje swoje dokładne dane adresowe i możliwość kontaktu (telefon, e-mail). Jeżeli brak jest owych danych, a jedynie widnieją określenia typu: "renomowana na rynku firma", lub "firma zagraniczna poszukuje" i nie masz możliwości telefonicznej bądź rzeczywistej jej weryfikacji, lepiej zrezygnować z takiej oferty.

OFEROWANA POSADA: w ogłoszeniu powinno być jasno sprecyzowane oferowane stanowisko pracy. Jeżeli tak nie jest, lepiej wystrzegać się tego typu ogłoszeń.

WYMAGANIA: zazwyczaj ogłoszenia drobne nie są na tyle rozbudowane, aby zamieszczać dokładne wymagania co do wykształcenia i doświadczenia pracownika. Najczęściej są to skrótowe wytyczne, które jednak możesz poszerzyć dzwoniąc do pracodawcy. Zwróć też uwagę czy ewentualnie wymienione wymagania mają charakter konieczny i niezbędny, pożądany lub też preferowany. W przypadku drugim i trzecim, nie jesteś zdyskwalifikowany ich brakiem, jednakże powinieneś przemyśleć czym możesz je zrekompensować.

CZAS PRZYJMOWANIA OFERT: najczęściej termin składania dokumentów jest określony w ogłoszeniu. Jeżeli nie, przyjmuje się okres tygodnia, do czasu ukazania się kolejnego wydania gazety.

SPOSÓB WYNAGRODZENIA: ogłoszenie w prasie raczej nie zawiera dokładnych informacji na temat wynagrodzenia. Możemy jednak spotkać się ze zwrotem "wynagrodzenie do negocjacji" lub też "wynagrodzenie uzależnione od wysokości sprzedaży usług". W takiej ewentualności musimy być przygotowani, że negocjacje płacowe z pewnością będą jednym z elementów rozmowy kwalifikacyjnej.

WARUNKI PRACY: to informacje z zakresu czasowego wymiaru pracy

INNE: w ramach dodatkowych wymagań możemy się spotkać z koniecznością posiadania prawo jazdy, własnej działalności gospodarczej, ale także z wymogami psychologicznymi, takimi jak: komunikatywność czy otwartość na zmiany.                                                            Należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy opis wymagań osobowych...

 1. Jak rozumieć określone wymagania?

W ogłoszeniu o pracę obok wymagań związanych z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym znajdują się oczekiwania z zakresu predyspozycji personalnych czyli cech osobowości oraz kompetencji (umiejętności zawodowych). Wyrażają się one w tym, jacy jesteśmy oraz poprzez nasze zachowanie lub sposób działania. Możemy być na przykład komunikatywni czy też zorganizowani.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy opis wymagań osobowych. Dostarczone nam informacje muszą posłużyć do rzetelnego przygotowania autoprezentacji. Do przygotowania aplikacji „wykorzystujemy’’ te cechy, które są pożądane na wybranym przez nas stanowisku pracy.

 • Jeżeli w ogłoszeniu o pracę zaznaczono, że kandydat musi posiadać zdolności analityczne to możemy być pewni, że na rozmowie padnie pytanie dotyczące właśnie tych umiejętności.
 • Jeżeli postanowiliśmy wpisać w naszym cv zdolności przywódcze to musimy pamiętać, że przy konfrontacji pracodawca będzie oczekiwać nieco więcej informacji na temat naszych predyspozycji przywódczych. Przeanalizujmy własne doświadczenia zawodowe i przypomnijmy sobie sytuacje, kiedy to udało nam się sprawnie pokierować grupą współpracowników lub osiągnęliśmy sukces dzięki naszej sile przekonywania.
 • Gdy padnie pytanie dotyczących naszych umiejętności lepiej nie zastanawiać się i błądzić w zakamarkach pamięci, tylko pewnym głosem, gładko opowiedzieć o naszych sukcesach kierowania zespołem.

3. Najbardziej popularne i często stosowane cechy osobowości oraz kompetencje (umiejętności) zarówno przez poszukujących pracę jak i przez osoby, które tą pracę nam oferują:
Zdolności analityczne- Umiejętność dokładnej analizy wszystkich możliwych rozwiązań. Logiczne wybranie optymalnego, najlepszego rozwiązania danego problemu.

Determinacja- dążenie do wytyczonego celu i realizacji zadania w sposób konsekwentny. Odwaga i chęć podejmowania nowych wyzwań. Niezłomna chęć sprostaniu zadań mimo napotykanych przeszkód.

Komunikatywność - Umiejętność łatwego porozumiewania się (w mowie i w piśmie) zarówno z szeregowymi pracownikami jak i z kierownictwem. Sprawna komunikacja jest niezbędnym elementem efektywnej pracy.

Zdolności - Cecha osobowości pozwalająca sprawnie kierować zespołem ludzi i wpływać na ich zachowanie oraz decyzje. Przywódca posiada siłę perswazji i motywacji innych.

Entuzjazm - cecha charakteru coraz częściej pożądana przez pracodawców. Entuzjastyczne nastawienie do pracy i ludzi działa mobilizująco na cały zespół pracowniczy. Każda praca wykonywana z zainteresowaniem tworzy w nas chęć do jeszcze lepszego działania oraz budzi samozadowolenie.

Umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole - umiejętność współpracy z innymi, przyjazne nastawienie do innych, umiejętność słuchania, chęć pomocy i nastawienie na współpracę (w większym stopniu niż nastawienie rywalizacyjne). Zdolność nawiązania pozytywnych relacji z każdym: klientami, wpółpracownikami, przełożonymi, etc.

Elastyczność - Zdolność dostosowania się. Pracodawca, który umieszcza w ogłoszeniu te właśnie cechę charakteru, ma na myśli przede wszystkim dyspozycyjność czasową, jak również chęć, gotowość do podjęcia obowiązków czasami wykraczających poza opis stanowiska pracy