JAK ANALIZOWAĆ OGŁOSZENIA O PRACĘ ?

1.      Aby dobrze zrozumieć dane ogłoszenie z ofertą pracy, powinieneś zwrócić uwagę na:

 • nazwę firmy
 • ferowaną posadę / stanowisko
 • wymagania (rodzaj wykształcenia, doświadczenie)
 • czas przyjmowania ofert
 • sposób wynagrodzenia
 • warunki pracy
 • inne (posiadanie własnego samochodu, duża mobilność)

FIRMA: szanująca się firma zawsze podaje swoje dokładne dane adresowe i możliwość kontaktu (telefon, e-mail). Jeżeli brak jest owych danych, a jedynie widnieją określenia typu: "renomowana na rynku firma", lub "firma zagraniczna poszukuje" i nie masz możliwości telefonicznej bądź rzeczywistej jej weryfikacji, lepiej zrezygnować z takiej oferty.

OFEROWANA POSADA: w ogłoszeniu powinno być jasno sprecyzowane oferowane stanowisko pracy. Jeżeli tak nie jest, lepiej wystrzegać się tego typu ogłoszeń.

WYMAGANIA: zazwyczaj ogłoszenia drobne nie są na tyle rozbudowane, aby zamieszczać dokładne wymagania co do wykształcenia i doświadczenia pracownika. Najczęściej są to skrótowe wytyczne, które jednak możesz poszerzyć dzwoniąc do pracodawcy. Zwróć też uwagę czy ewentualnie wymienione wymagania mają charakter konieczny i niezbędny, pożądany lub też preferowany. W przypadku drugim i trzecim, nie jesteś zdyskwalifikowany ich brakiem, jednakże powinieneś przemyśleć czym możesz je zrekompensować.

CZAS PRZYJMOWANIA OFERT: najczęściej termin składania dokumentów jest określony w ogłoszeniu. Jeżeli nie, przyjmuje się okres tygodnia, do czasu ukazania się kolejnego wydania gazety.

SPOSÓB WYNAGRODZENIA: ogłoszenie w prasie raczej nie zawiera dokładnych informacji na temat wynagrodzenia. Możemy jednak spotkać się ze zwrotem "wynagrodzenie do negocjacji" lub też "wynagrodzenie uzależnione od wysokości sprzedaży usług". W takiej ewentualności musimy być przygotowani, że negocjacje płacowe z pewnością będą jednym z elementów rozmowy kwalifikacyjnej.

WARUNKI PRACY: to informacje z zakresu czasowego wymiaru pracy

INNE: w ramach dodatkowych wymagań możemy się spotkać z koniecznością posiadania prawo jazdy, własnej działalności gospodarczej, ale także z wymogami psychologicznymi, takimi jak: komunikatywność czy otwartość na zmiany.                                                            Należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy opis wymagań osobowych...

 1. Jak rozumieć określone wymagania?

W ogłoszeniu o pracę obok wymagań związanych z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym znajdują się oczekiwania z zakresu predyspozycji personalnych czyli cech osobowości oraz kompetencji (umiejętności zawodowych). Wyrażają się one w tym, jacy jesteśmy oraz poprzez nasze zachowanie lub sposób działania. Możemy być na przykład komunikatywni czy też zorganizowani.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy opis wymagań osobowych. Dostarczone nam informacje muszą posłużyć do rzetelnego przygotowania autoprezentacji. Do przygotowania aplikacji „wykorzystujemy’’ te cechy, które są pożądane na wybranym przez nas stanowisku pracy.

 • Jeżeli w ogłoszeniu o pracę zaznaczono, że kandydat musi posiadać zdolności analityczne to możemy być pewni, że na rozmowie padnie pytanie dotyczące właśnie tych umiejętności.
 • Jeżeli postanowiliśmy wpisać w naszym cv zdolności przywódcze to musimy pamiętać, że przy konfrontacji pracodawca będzie oczekiwać nieco więcej informacji na temat naszych predyspozycji przywódczych. Przeanalizujmy własne doświadczenia zawodowe i przypomnijmy sobie sytuacje, kiedy to udało nam się sprawnie pokierować grupą współpracowników lub osiągnęliśmy sukces dzięki naszej sile przekonywania.
 • Gdy padnie pytanie dotyczących naszych umiejętności lepiej nie zastanawiać się i błądzić w zakamarkach pamięci, tylko pewnym głosem, gładko opowiedzieć o naszych sukcesach kierowania zespołem.

3. Najbardziej popularne i często stosowane cechy osobowości oraz kompetencje (umiejętności) zarówno przez poszukujących pracę jak i przez osoby, które tą pracę nam oferują:
Zdolności analityczne- Umiejętność dokładnej analizy wszystkich możliwych rozwiązań. Logiczne wybranie optymalnego, najlepszego rozwiązania danego problemu.

Determinacja- dążenie do wytyczonego celu i realizacji zadania w sposób konsekwentny. Odwaga i chęć podejmowania nowych wyzwań. Niezłomna chęć sprostaniu zadań mimo napotykanych przeszkód.

Komunikatywność - Umiejętność łatwego porozumiewania się (w mowie i w piśmie) zarówno z szeregowymi pracownikami jak i z kierownictwem. Sprawna komunikacja jest niezbędnym elementem efektywnej pracy.

Zdolności - Cecha osobowości pozwalająca sprawnie kierować zespołem ludzi i wpływać na ich zachowanie oraz decyzje. Przywódca posiada siłę perswazji i motywacji innych.

Entuzjazm - cecha charakteru coraz częściej pożądana przez pracodawców. Entuzjastyczne nastawienie do pracy i ludzi działa mobilizująco na cały zespół pracowniczy. Każda praca wykonywana z zainteresowaniem tworzy w nas chęć do jeszcze lepszego działania oraz budzi samozadowolenie.

Umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole - umiejętność współpracy z innymi, przyjazne nastawienie do innych, umiejętność słuchania, chęć pomocy i nastawienie na współpracę (w większym stopniu niż nastawienie rywalizacyjne). Zdolność nawiązania pozytywnych relacji z każdym: klientami, wpółpracownikami, przełożonymi, etc.

Elastyczność - Zdolność dostosowania się. Pracodawca, który umieszcza w ogłoszeniu te właśnie cechę charakteru, ma na myśli przede wszystkim dyspozycyjność czasową, jak również chęć, gotowość do podjęcia obowiązków czasami wykraczających poza opis stanowiska pracy

Znajomi i rodzina

Najlepiej mówić wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Należy utworzyć sieć kontaktów. Osoby znające Cię z dobrej strony mogą udzielić Ci rekomendacji i mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują. Nawet badania ankietowe mówią o tym, że Polacy za najlepszy sposób na znalezienie pracy uważają wykorzystywanie znajomości i stosunków rodzinnych. Daje to pracodawcy większe nadzieje, że osoba zarekomendowana przez swojego pracownika lepiej się sprawdzi. W związku z tym, że jak wszystkim wiadomo - o pracę w dzisiejszych czasach trudno, najpierw pracodawcy szukają kandydatów w swoim otoczeniu. Chociaż rekomendacje nie oznaczają bezwarunkowego przyjęcia do pracy, pracodawcy często nawet ze względów ekonomicznych (nie ponoszą kosztów rekrutacji) szukają przyszłych pracowników spośród osób poleconych.

Media

Z nich najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Prasa stanowi bardzo popularne źródło poszukiwania pracy. Oferty pracy zamieszczane są przez pracodawców w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w wydawnictwach branżowych i specjalistycznych. Zawierają one również informacje o pojawiająch się inwestycjach, rozwijająch branżach, czyli pośrednio dają informacje o potencjalnych miejscach pracy. W radiu i telewizji pojawia się coraz więcej programów i audycji poświęconych rynkowi pracy (np. radiowe giełdy pracy). Warto szukać ofert pracy w specjalnych dodatkach, np. "Praca" do Gazety Wyborczej.

Internet

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych stał się on ogólnodostępną i bardzo popularną metodą poszukiwania pracy. Bardzo cenne są dla poszukujących pracy i pracodawców specjalne internetowe serwisy pracy. Można znaleźć w nich informacje o tendencjach na rynku pracy, metodach szukania pracy, oferty praktyk, staży, szkoleń w kraju i za granicą, jak również specjalne poradniki.

Biura Karier

Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Prowadzą działalność głównie informacyjną, szkoleniową oraz badawczą. Służą radą i pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Możesz tam uzyskać informacje o rynku pracy, ofertach pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach, wyjazdach zagranicznych. W ich bibliotekach znajdziesz nie tylko różnego typu informatory, literaturę fachową z zakresu poszukiwania pracy, ale również dostępne dla studentów i absolwentów przewodniki. Możesz również wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, czy też spotkaniach z firmami, organizowanych przez Biura Karier. Warto odwiedzić to miejsce na uczelni, jeszcze w trakcie studiów. Biura Karier działają w Polsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Kontakty do Biur Karier działających w ramach sieci OSBK znajdziesz na stronie: www.biura-karier.net

Urzędy Pracy

Po ukończeniu nauki możesz zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Jako bezrobotny absolwent możesz korzystać z dostępnych w Biurze Pracy ofert, czy też ze specjalnych programów skierowanych do poszukujących pracy. Na przykład w ramach programu "1praca" możesz dostać się na staż, czy skorzystać z innej formy pomocy. Pracy za granicą możesz szukać w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Pracodawcy zagraniczni i zagraniczne urzędy pracy zgłaszają tam takie oferty. Możesz również uzyskać tam informacje o ofertach pracy w kraju, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz pomoc doradcy systemu EURES, jeśli planujesz podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej.

Agencje doradztwa personalnego

Przy poszukiwaniu pracy możesz skorzystać również z pomocy tych instytucji. Niektóre z nich specjalizują się np. w zatrudnianiu pracowników na stanowiska wyższego szczebla, bądź w zatrudnianiu określonych specjalistów. Nie pobierają one od poszukujących osób pieniędzy za pośrednictwo. Działają na zlecenie przeważnie dużych firm. Przed skorzystaniem z ich pomocy upewnij się, że posiadają zgodę na prowadzenie pośrednictwa pracy. Kontakty do dużych agencji doradztwa personalnego znajdziesz np. w dodatku "Praca" do warszawskiej Gazety Wyborczej.

Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm

Warto też spróbować osobiście udać się do firm, w których pragnąłbyś podjąć pracę. Nie jest to proste, ale na mniejszych rynkach może się udać. Profesjonalnie przygotowane dokumenty najlepiej rozsyłać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia, bądź dostarczać osobiście do firm. Im więcej dokumentów rozesłanych, tym większe szanse na odpowiedź.

Targi pracy, branżowe, spotkania z firmami na uczelniach

Udział w targach pracy ogólnych, jak i branżowych, w spotkaniach z firmami na różnego rodzaju targach jest doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z firmą. Należy, więc udając się na nie, zabrać ze sobą uaktualnione i profesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne. Poszukujący pracy mogą uzyskać wiele dodatkowych informacji o firmie, jej wymaganiach, procesie rekrutacji; mogą porozmawiać z osobami przeprowadzającymi rekrutację. Warto brać udział np. w szkolnych i uczelnianych targach pracy, w organizowanych przez urzędy pracy: giełdach dla absolwentów, ogólnopolskich targach pracy, jaki i w specjalistycznych targach. Przykładem są np. inżynierskie targi pracy, czy np. targi specjalistyczne - przeznaczone dla doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników branży IT i sektora telekomunikacyjnego.