Sprawdź zakładkę Dla rodziców, znajdują się tam także informacje dla Ciebie

Przystępując do poszukiwania zatrudnienia trzeba nastawić się na długą i trudną pracę. Tylko nielicznym szczęściarzom udaje się znaleźć pracę w bardzo krótkim czasie. Po dokonaniu gruntownej samooceny pod kątem własnych umiejętności i kwalifikacji oraz przygotowaniu dobrych dokumentów można korzystać z następujących metod poszukiwania pracy:

  • Rodzina i znajomi
  • Internet
  • Media
  • Biura Karier
  • Urzędy Pracy
  • Agencje doradztwa personalnego
  • Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców 
  • Odwiedzanie osobiście firm
  • Targi pracy, branżowe, spotkania z firmami na uczelniach

Zobacz także: