Jak napisać CV

I .Cokolwiek masz napisać w CV, napisz to zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 • Na początku podajesz dane personalne, potem wykształcenie, ukończone szkolenia, doświadczenie zawodowe, ew. inne doświadczenia, o ile mają związek z pracą, o którą się ubiegasz, informacje o znajomości języków obcych i obsłudze komputera, zainteresowania.
 • Dokumenty powinny być napisane na komputerze, na białym, gładkim papierze formatu A4. Objętość CV nie powinna przekraczać dwóch stron.
 • Wszystkie informacje, które podajesz muszą być prawdziwe.
 • Pisz zwięźle, pracodawca ma mało czasu na lekturę twojego życiorysu.
 • Na końcu możesz zamieścić kontakt do osób, które wystawią ci referencje. Musisz mieć jednak pewność, że dostaniesz dobrą opinię i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego zadzwoni.
 • W pisaniu listu motywacyjnego masz więcej swobody. Może być bardzo krótki, zaledwie kilkuzdaniowy, może mieć też objętość jednej-dwóch stron formatu A4. List motywacyjny ma uzasadniać, dlaczego ubiegasz się o tę pracę. Może też być rozwinięciem najważniejszych twoim zdaniem punktów CV.


II. Jak poradzić sobie w CV z niespójną ścieżką kariery i przekwalifikowywaniem się?

Chcesz z finansisty stać się specjalistą od marketingu? Albo zacząć pracę w konsultingu po ukończeniu ochrony środowiska? Radykalna zmiana na polu zawodowym to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojej kariery i swojej psychiki, jeśli już popadłe(a)ś w rutynę. Niektórzy pracodawcy uważają, że pracownik, który zdołał chociaż raz w życiu się przekwalifikować, to cenny pracownik. Potrafiący wziąć sprawy w swoje ręce, odnaleźć się w nowej sytuacji. Pokaż, że ta teoria jest prawdziwa!

Jeśli Twoja dotychczasowa działalność nijak ma się do wymogów stawianych w ogłoszeniu, pomyśl o przygotowaniu CV wg klucza umiejętności (tzw. skill CV). Przecież chronologiczny układ może wręcz zniechęcić pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę. Spojrzy najpierw na rubryki dotyczące wykształcenia i doświadczenia, a te nie przemawiają na Twoją korzyść. Dlatego lepiej skorzystać z innego wzoru, który najlepiej zaprezentuje Twoje umiejętności. „skill CV” to życiorys skupiający się na potencjalnych możliwościach na przyszłość, a nie na Twojej zawodowej historii.

Na pewno musisz umieć dobrze wytłumaczyć i uzasadnić chęć zmiany swojej dotychczasowej ścieżki kariery. Skup się na takich doświadczeniach, które świadczą o tym, że nadajesz się do nowej pracy, na zadaniach, których realizacja pozwoliła Ci się wykazać cechami przydatnymi nowemu pracodawcy.

III.   Najczęstsze błędy w CV

Maja Karwacka, specjalista ds. public relations, AG TEST Human Resources:

1.      Przede wszystkim osoby starsze, chcąc wiarygodnie przedstawić swoją osobę, piszą czasem o rzeczach nieistotnych. Niektóre z ich CV mają często ogromną objętość i wiele szczegółów dotyczących np. stanu zdrowia, dorastających dzieci i zawodu współmałżonka/i.

2.      Kandydaci mają często problem ze skondensowaniem przekazu, nie potrafią dokonać selekcji informacji. Ponadto często wysyłają takie samo CV, aplikując na różne stanowiska, a to naprawdę od razu można wychwycić. Warto poświęcić chwilę czasu na dopracowanie wysyłanego dokumentu, który jest naszą wizytówką.

3.      Strasznym faux pas są dołączane zdjęcia w bikini i innych negliżach (co zdarza się nader często). Starsze osoby natomiast notorycznie przesyłają swe zdjęcia sprzed 10 lub więcej lat.


Urszula Zdziarska, dział personalny Kredyt Banku:


1.      Umieszczanie doświadczenia zawodowego w nieodpowiedniej kolejności czyli od najstarszego do aktualnego.

2.      Brak opisu poziomu znajomości języka.

3.      Wpisywanie zdarzeń, których w kolejnym etapie rekrutacji kandydat nie jest w stanie udokumentować.

4.      Zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długość CV (dokument nie powinien być zbyt długi ani zbyt ubogi w treść).


Monika Robakiewicz, specjalista w dziale zarządzania zasobami ludzkimi Commercial Union Polska:

1.      Chronologiczny układ CV.

2.      CV mało czytelne i mało przejrzyste (ciągły tekst, bez wyróżnienia najważniejszych rzeczy).

3.      Błędy ortograficzne i literówki.

4.      Dokument mało estetyczny / z udziwnieniami.

 

Dorota Adamowicz, Dział Zarządzania Personelem, Siemens Sp. z o.o.:

1.      Bardzo dużym błędem jest nieumiejętność konstruowania samej formuły aplikacji. Polega on między innymi na podawaniu zbyt wielu szczegółowych informacji i w nieczytelnej formie (np. dokumenty pisane drobnym maczkiem).

2.      Aplikacje prawie zupełnie pozbawione informacji o kandydacie - aplikujący podaje kilka dat i kilka enigmatycznych haseł, z których tak naprawdę nic nie wynika.

3.      Kandydaci bardzo często gubią chronologię wydarzeń, lata nauki przeplatają się z latami doświadczeń zawodowych, co niewątpliwie burzy całą kolejność i logikę aplikacji.

 

Ewa Fiedor, Specjalista ds. Rekrutacji, Grupa TemPo - Doradztwo Personalne i Organizacyjne

1.      Brak podstawowych informacji (nr ref, zajmowane stanowisko, obowiązki).

2.      Zamieszczanie informacji zbędnych (ilość dzieci, imiona rodziców).

3.      Niedokończone lub niedopracowane aplikacje, zawierające np. informacje o dokonanych w szablonie zmianach lub przypisy typu "tu wstaw nazwę stanowiska", źle ustawione marginesy, właściwości, nieodpowiednie sformatowanie dokumentu.

 

Katarzyna Kubat, Specjalista ds. rozwoju i integracji kadr, Almi Decor:

1.      Najczęściej powtarzającymi się omyłkami są błędy ortograficzne i fleksyjne w nazwie naszej firmy. Kandydaci wykazują się niebywałą kreatywnością - wyrazy "ALMI DECOR"odmieniają na wszelkie sposoby, spolszczają to, co brzmi dla nich obco, czasami wpisują też brzmiącą podobnie nazwę jednego z naszych konkurentów. Niekiedy posługują się formalną nazwą prawną naszej spółki, jednak tą sprzed zmiany formy prawnej, a więc nieaktualną.

2.      Kandydaci rzadko selekcjonują informacje, zamieszczając w CV wszystkie swoje przeżycia zawodowe (a czasami też osobiste!). Część osób - zwłaszcza humaniści z kilkoma fakultetami - bardzo piękną polszczyzną zapisuje wiele stron, zapominając, że gdy osoba rekrutująca otrzymuje ok. 100 aplikacji, delektowanie się każdym słowem nie jest dla niej priorytetem.

3.      Ciekawostką jest sposób autoprezentacji kandydatów. Jeden z ostatnich cytatów to: "Proszę o przyjęcie mnie na oferowane stanowisko, ponieważ uważam, że się do tego nadaję". Zauważyłam, że w dokumentach aplikacyjnych kandydaci balansują między dwiema skrajnościami, które w uproszczeniu nazwałabym nadmierną pewnością siebie z towarzyszącym jej wodolejstwem oraz kompletnym brakiem umiejętności wskazania swych mocnych stron, idącym w parze z retoryką dużej uległości, np. "Pozwalam sobie wskazać Państwu możliwość ewentualnego zatrudnienia mnie, gdybyście tylko Państwo chcieli dać mi szansę, abym mógł pokazać, że się do Was nadaję".

 

Małgorzata Świdzińska, Firma Doradztwa Personalnego HAYS:

1.      Jednym z poważniejszych błędów pojawiających się w nadsyłanych życiorysach jest brak danych kontaktowych, co skutecznie uniemożliwia szybkie powiadomienie kandydata o rezultacie jego zgłoszenia. Na szczęście nie zdarza się to często. Innym spotykanym w naszej praktyce błędem jest chaotyczność informacji zawartych w CV, nieprzejrzysta struktura, bądź akcentowanie informacji o drugorzędnym znaczeniu. Zdarza się również, że niektórych istotnych informacji - jak na przykład nazwy stanowiska lub zakresu obowiązków - zupełnie brakuje.

2.      Jeśli chodzi o nietypowe CV, często zadziwia niezwykła kreatywność kandydatów w opisie znajomości języka obcego, w przypadku, gdy nie jest ona bardzo dobra. Zdarza się również, że kandydaci, nie znając dostatecznie języka, tłumaczą swoje CV i listy motywacyjne ze słownikiem w ręku, co daje naprawdę zaskakujące rezultaty. Zapamiętywane są również CV z zupełnie nieadekwatnymi do tego rodzaju dokumentu zdjęciami. Zdarza się, że ze zdjęcia dowiadujemy się na przykład, w jakim kraju kandydat spędził ostatni urlop.

 

Agnieszka Witkowska, Konsultant ds. Rekrutacji, P.B.A. Doradztwo Personalne:

1.      Najczęstszym błędem popełnianym przez kandydatów podczas pisania aplikacji jest niewątpliwie nieczytelność i chaotyczność informacji w niej zawartych. W tego typu dokumentach trudno na pierwszy rzut oka wyłapać interesujące nas cechy kandydata. Nagminnie zaobserwować również można stosowaną przez kandydatów wyliczankę opisującą przebyte przez nich staże i praktyki. Kandydaci nie zdają sobie sprawy, iż nie ilość a jakość jest brana zazwyczaj pod uwagę. Pojawiają się również CV o bardzo dużej pojemności, które są automatycznie usuwane, ponieważ blokują skrzynki pocztowe.

2.      Jeżeli chodzi o dziwne informacje zamieszczane w życiorysach, na pewno dość dziwnym i interesującym jest fakt zamieszczenia w swojej aplikacji zdjęcia z wakacji (np. w szortach lub bikini) bądź też zamieszczanie informacji o zainteresowaniach, na temat których kandydat podczas rozmowy nie jest w stanie nic powiedzieć.

 

 

Marek Kubiak, kierownik sekcji rekrutacji Polskiej Telefonii Cyfrowej:

Do "grzechów głównych" kandydatów należą:

1.      Powielanie tych samych danych w CV i liście motywacyjnym.

2.      Podawanie nieprawdziwych informacji bądź stosowanie sformułowań nie do końca obrazujących faktyczny zakres odpowiedzialności czy udział w realizowanych zadaniach (np. kandydat pisze "stworzyłem system naliczania prowizji", kiedy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej okazuje się, że de facto obsługiwał jedynie system już w firmie istniejący, poprzez wpisywanie danych do gotowej aplikacji komputerowej).

3.      Zakładanie, że pewne informacje są oczywiste i w pełni zrozumiałe dla odbiorcy dokumentów (np. informację, że byliśmy zatrudnieni w firmie XYZ Sp. z o.o. dobrze byłoby wesprzeć jeszcze krótkim, nawet jednozdaniowym opisem, czego dotyczyła działalność firmy, w jakiej branży funkcjonowała).

4.      Kamuflowanie przerw w zatrudnieniu lub prawdziwych staży w poszczególnych miejscach pracy.

5.      Przedstawianie zbyt szczegółowych informacji w rubryce "dane osobowe" (np. nazwisko rodowe żony, liczba i wiek dzieci itp.).

6.      Zbyt szczegółowy opis programu kursów i szkoleń lub brak kluczowych informacji na temat roku, w którym szkolenie się odbyło, czasu jego trwania i organizatora szkolenia.

7.      Dołączanie do aplikacji niezliczonych ilości załączników, kserokopii dokumentów, opinii o kandydacie, które na tym etapie selekcji nie mają większego znaczenia.

 

IV.             Przykład CV chronologicznego

IMIĘ i NAZWISKO

Data urodzenia: ......

Adres zamieszkania: ......                                                                 Zdjęcie

Telefon: ......

e-mail: ......                       

Wykształcenie:

 • 1998-20.. (Nazwa uczelni) , Wydział....... ukończony z tytułem........ Temat pracy magisterskiej...... : ........
 • 1994-98 (Nazwa Szkoły), profil ......

Doświadczenie zawodowe:

 • marzec 2002 - luty 2004 

Nazwa firmy/ branża:.........

Stanowisko:

Zakres obowiązków: …….

 • styczeń 2001 - marzec 2002

Nazwa firmy/ branża:.........

Stanowisko:

Zakres obowiązków: 

 • luty 2001 - marzec 2001

Nazwa firmy/branża:........

Stanowisko:

Zakres obowiązków: …….

Znajomość języków obcych:

 • język ...... na poziomie bardzo dobrym.
 • język ...... na poziomie dobrym
 • język ...... na poziomie komunikatywnym

Szkolenia:

 • styczeń 2003 – Nazwa/rodzaj szkolenia:

Organizator szkolenia: ......

 • grudzień 2002 -Nazwa/rodzaj szkolenia:

Organizator szkolenia: ......

Kwalifikacje i umiejętności:

IT:

 • Aplikacje graficzne: ......
 • Arkusze kalkulacyjne ......
 • Edytory tekstu ......
 • Grafika prezentacyjna           .....

Inne:

 • Prawo jazdy, kategoria ......

Osiągnięcia:

Informacje dodatkowe:

 • Zainteresowania:

 

I.                   Przykład CV funkcjonalnego

IMIĘ NAZWISKO

Data urodzenia: ......

Adres zamieszkania: ......                

Telefon: ......                                                                                                       Zdjęcie

e- mail: ......                                

W życiorysie funkcjonalnym, w przeciwieństwie do chronologicznego, skupiamy się na opisywaniu swoich kwalifikacji, a nie przebiegu kariery zawodowej (poniżej przedstawiono przykładowy podział- zestaw kompetencji).

CELE ZAWODOWE:

Jeśli nie aplikujemy na konkretne stanowisko, to należy tu sprecyzować np. dziedzinę czy rodzaj organizacji, w której chce się pracować, lub funkcję/stanowisko, jaką chciałoby się pełnić.

..........

KOMPETENCJE STANOWISKOWE:                                                                                 Kompetencje związane z pracą na przyszłym stanowisku.

 • Wiedza z zakresu prawa...,
 • Praktyczna wiedza...,
 • Doświadczenie we wdrażaniu...,
 • Znajomość rynku produktów/klientów/usług...,
 • Znajomość narzędzi programistycznych:...,
 • ..........
PUBLIKACJE/WYSTĄPIENIA:
 • Wydanie książki...,
 • Opublikowanie artykułu...,
 • Prowadzenie konferencji...,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu...,
 • ..........

UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA:

 • Opracowanie i nadzorowanie wdrożenia projektu w zespole...,
 • Sporządzanie strategii..., 
 • Kierowanie grupą/zespołem...,
 • ..........

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • Organizowanie szkoleń z zakresu..., 
 • Umawianie spotkań i prezentacji...,
 • Koordynacja...,
 • ..........
UMIEJĘTNOŚCI BIUROWO-ADMINISTRACYJNE: