Wynagrodzenie za wykonaną pracę i poświęcony czas nie musi być ustalone tylko przez pracodawcę, Ty też możesz o tym decydować

1. Wstępna orientacja

Pierwszym etapem planowania negocjowania wynagrodzeń powinno być określenie sytuacji, w jakiej znajdujemy się obecnie i sytuacji w jakiej chcielibyśmy się znajdować. Każdy pracownik ma orientację co do tego czy wynagrodzenie jakie otrzymuje jest adekwatne do jego zaangażowania, czy wyników jego pracy. Chęć uzyskania podwyżki pojawia się na przykład wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze potrzeby przewyższają możliwości finansowe. Może również być tak, że pracownik czuje się dyskryminowany płacowo względem innych osób pracujących na podobnych stanowiskach w tej samej, albo innej firmie. Czasem gotowość podjęcia negocjacji wynagrodzenia pojawia się, gdy zwiększa się zakres obowiązków pracownika, lub ryzyko związane z pracą na danym stanowisku. Może też zdarzyć się tak, że pracownik otrzyma inną korzystniejszą pod względem finansowym ofertę pracy. Zaczyna wtedy analizować plusy i minusy pracy na dotychczasowym stanowisku. Bardzo często czynnikiem decydującym o zmianie pracy jest wysokość oferowanej pensji.


Decydując się na rozpoczęcie negocjacji, pracownik pokazuje przyszłemu pracodawcy, że zna swoją wartość, że potrafi walczyć o swoje prawa. Takie cechy często, jeśli nie zawsze, są pożądane na wielu stanowiskach, a szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Okres czasu od otrzymania propozycji pracy do momentu akceptacji zaprezentowanych warunków to doskonała okazja do negocjacji.

2. Wskazówki niezbędne do przeprowadzenia skutecznych negocjacji, których celem jest uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia.

 • Pierwszym krokiem do rozpoczęcia negocjacji jest wybranie najlepszego do tego momentu. Dopiero po usłyszeniu od pracodawcy: "Jesteśmy gotowi zaproponować Pani/u to stanowisko" lub po otrzymaniu oficjalnej propozycji pracy, najlepiej pisemnej, można przystąpić do negocjacji. Najpierw powinno się otrzymać propozycję pracy, "mieć ją w garści", a dopiero potem negocjować wszystkie pozostałe warunki.
 • Kandydat, który po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej słyszy od pracodawcy, że jego kandydatura spodobała się firmie, może rozpocząć negocjacje. Stwierdzenie: "Jestem gotów(a) rozważyć proponowane przez Pana(ią) warunki" sugeruje, że zaprezentowane przez pracodawcę warunki pracy mogą zostać zmienione. Większość firm, choć posiada wcześniej ustalony profil danego stanowiska łącznie z warunkami płacowymi, zwykle dopuszcza możliwość pewnych zmian. Pracodawcy starają się być elastyczni w działaniu, zwłaszcza w odniesieniu do kandydatów na których im zależy.
 • By wiedzieć, czy negocjacje przyniosą oczekiwany skutek, warto zorientować się, ile

           tak naprawdę jesteśmy warci. Jak cennym pracownikiem możemy się w przyszłości

           okazać. Każdy człowiek, by znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, która w pełni

           wykorzysta posiadane przez niego kwalifikacje, powinien zrobić przegląd posiadanych   

           cech i dokonać obiektywnej oceny własnej osoby.

 3.Najważniejsze czynniki, które powinien wziąć pod uwagę pracownik poszukujący pracy:

 • wysokość dotychczasowych zarobków, kiedy ostatnio i jak często otrzymywał podwyżki, czy często był chwalony przez poprzedniego szefa
 • warunki poprzedniego miejsca zatrudnienia. Jeśli praca należała do niebezpiecznych czy ryzykownych, w oczach przyszłego pracodawcy, kandydat posiada większą wartość
 • ocena dotychczasowego doświadczenia i zrealizowanych zadań. Im jest ich więcej, tym wyższa wartość pracownika na rynku pracy
 • liczba lat przepracowanych w danym zawodzie i na danym stanowisku
 • jeśli w poprzednim zakładzie pracy przeprowadzane były oceny okresowe, jakie wyniki osiągał pracownik
 • liczba podległych mu ludzi - należy wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednich podwładnych, ale również tych, którzy podlegali mu w jakimś okresie czasu lub w związku z jakimś projektem
 • ważne jest także wskazanie bezpośredniego przełożonego i jego stanowiska w firmie
 • wykształcenie i zdobyte certyfikaty, dyplomy itp. Nie bez znaczenia są również ukończone szkoły
 • uzyskane certyfikaty i przebyte szkolenia - należy porównać się do kolegów z tej samej branży

Kolejnym krokiem ułatwiającym prowadzenie negocjacji dotyczących przyszłego wynagrodzenia, jest analiza całego pakietu świadczeń proponowanych przez firmę. Jeśli uznamy, że najważniejsza jest wysokość wynagrodzenia, ona powinna stać się głównym przedmiotem rozważań. Przy rozpatrywaniu wysokości proponowanego wynagrodzenia, warto zastanowić się czy podjęcie nowej pracy będzie wiązało się ze zmianą miejsca zamieszkania. W zależności od tego, czy będzie to Warszawa, Gdańsk czy inne miasto, koszty życia, wynajmu lub kupna mieszkania będą inne.

Całość pakietu wynagrodzeń najczęściej składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych profitów, np. samochodu, telefonu służbowego, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Jednym z największych błędów popełnianych przez kandydatów jest ocena propozycji pracy głównie przez pryzmat wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wszystko poza tym wydaje się być czymś tak ezoterycznym, że prawie nie istniejącym. Przekonania takie jak: "Nigdy nie będę chory, niezdolny do pracy, nigdy nie umrę" są częstą, a jakże błędną wizją własnej przyszłości.

Jeśli w trakcie rozmów, przyszły pracodawca zaproponuje dodatkowe świadczenia, warto zdobyć wszelkie możliwe informacje na ten temat. Być może, po dokładnym ich przestudiowaniu, okaże się, że część z nich ma dla nas większą wartość niż wynagrodzenie pieniężne. Oczywiście wiele zależy od potrzeb poszczególnych ludzi. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się proponowanym dodatkom. Najczęściej kojarzą się nam one z ubezpieczeniem zdrowotnym, ale dobrze zorganizowany plan elastycznych wynagrodzeń, może zawierać wiele innych przywilejów i świadczeń, które oferują konkretne korzyści.

Negocjując wartość świadczeń dodatkowych warto zwrócić uwagę na to jak często są one przyznawane, czy korzystanie z nich nie zmniejszy wynagrodzenia zasadniczego, kogo one dotyczą: czy tylko pracownika, czy też członków jego rodziny, od kiedy można z nich korzystać (niektóre zaczynają się w pierwszym dniu pracy, inne po 30 dniach, a jeszcze inne po roku od momentu zatrudnienia), które z nich są opodatkowane. Jeśli w firmie stosowane są plany kafeteryjne warto dowiedzieć się, czy w późniejszym okresie czasu będzie można zmieniać listę dostępnych kafeterii tak, by lepiej dopasować je do oczekiwań pracownika.