Drukuj

Wynagrodzenie za wykonaną pracę i poświęcony czas nie musi być ustalone tylko przez pracodawcę, Ty też możesz o tym decydować

1. Wstępna orientacja

Pierwszym etapem planowania negocjowania wynagrodzeń powinno być określenie sytuacji, w jakiej znajdujemy się obecnie i sytuacji w jakiej chcielibyśmy się znajdować. Każdy pracownik ma orientację co do tego czy wynagrodzenie jakie otrzymuje jest adekwatne do jego zaangażowania, czy wyników jego pracy. Chęć uzyskania podwyżki pojawia się na przykład wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze potrzeby przewyższają możliwości finansowe. Może również być tak, że pracownik czuje się dyskryminowany płacowo względem innych osób pracujących na podobnych stanowiskach w tej samej, albo innej firmie. Czasem gotowość podjęcia negocjacji wynagrodzenia pojawia się, gdy zwiększa się zakres obowiązków pracownika, lub ryzyko związane z pracą na danym stanowisku. Może też zdarzyć się tak, że pracownik otrzyma inną korzystniejszą pod względem finansowym ofertę pracy. Zaczyna wtedy analizować plusy i minusy pracy na dotychczasowym stanowisku. Bardzo często czynnikiem decydującym o zmianie pracy jest wysokość oferowanej pensji.


Decydując się na rozpoczęcie negocjacji, pracownik pokazuje przyszłemu pracodawcy, że zna swoją wartość, że potrafi walczyć o swoje prawa. Takie cechy często, jeśli nie zawsze, są pożądane na wielu stanowiskach, a szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Okres czasu od otrzymania propozycji pracy do momentu akceptacji zaprezentowanych warunków to doskonała okazja do negocjacji.

2. Wskazówki niezbędne do przeprowadzenia skutecznych negocjacji, których celem jest uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia.

           tak naprawdę jesteśmy warci. Jak cennym pracownikiem możemy się w przyszłości

           okazać. Każdy człowiek, by znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, która w pełni

           wykorzysta posiadane przez niego kwalifikacje, powinien zrobić przegląd posiadanych   

           cech i dokonać obiektywnej oceny własnej osoby.

 3.Najważniejsze czynniki, które powinien wziąć pod uwagę pracownik poszukujący pracy:

Kolejnym krokiem ułatwiającym prowadzenie negocjacji dotyczących przyszłego wynagrodzenia, jest analiza całego pakietu świadczeń proponowanych przez firmę. Jeśli uznamy, że najważniejsza jest wysokość wynagrodzenia, ona powinna stać się głównym przedmiotem rozważań. Przy rozpatrywaniu wysokości proponowanego wynagrodzenia, warto zastanowić się czy podjęcie nowej pracy będzie wiązało się ze zmianą miejsca zamieszkania. W zależności od tego, czy będzie to Warszawa, Gdańsk czy inne miasto, koszty życia, wynajmu lub kupna mieszkania będą inne.

Całość pakietu wynagrodzeń najczęściej składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych profitów, np. samochodu, telefonu służbowego, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Jednym z największych błędów popełnianych przez kandydatów jest ocena propozycji pracy głównie przez pryzmat wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wszystko poza tym wydaje się być czymś tak ezoterycznym, że prawie nie istniejącym. Przekonania takie jak: "Nigdy nie będę chory, niezdolny do pracy, nigdy nie umrę" są częstą, a jakże błędną wizją własnej przyszłości.

Jeśli w trakcie rozmów, przyszły pracodawca zaproponuje dodatkowe świadczenia, warto zdobyć wszelkie możliwe informacje na ten temat. Być może, po dokładnym ich przestudiowaniu, okaże się, że część z nich ma dla nas większą wartość niż wynagrodzenie pieniężne. Oczywiście wiele zależy od potrzeb poszczególnych ludzi. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się proponowanym dodatkom. Najczęściej kojarzą się nam one z ubezpieczeniem zdrowotnym, ale dobrze zorganizowany plan elastycznych wynagrodzeń, może zawierać wiele innych przywilejów i świadczeń, które oferują konkretne korzyści.

Negocjując wartość świadczeń dodatkowych warto zwrócić uwagę na to jak często są one przyznawane, czy korzystanie z nich nie zmniejszy wynagrodzenia zasadniczego, kogo one dotyczą: czy tylko pracownika, czy też członków jego rodziny, od kiedy można z nich korzystać (niektóre zaczynają się w pierwszym dniu pracy, inne po 30 dniach, a jeszcze inne po roku od momentu zatrudnienia), które z nich są opodatkowane. Jeśli w firmie stosowane są plany kafeteryjne warto dowiedzieć się, czy w późniejszym okresie czasu będzie można zmieniać listę dostępnych kafeterii tak, by lepiej dopasować je do oczekiwań pracownika.

Odsłony: 949