Cechy idealnego kandydata do pracy:

 • wykształcenie kierunkowe
 • wiedza specjalistyczna
 • znajomość języków obcych (co najmniej jednego w stopniu bardzo dobrym)
 • znajomość programów komputerowych (w zależności od stanowiska)
 • praktyczne przygotowanie do danej pracy
 • doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie nauki
 • umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe niezbędne lub przydatne w pracy, np.:
  • komunikatywność
  • systematyczność
  • kreatywność
  • innowacyjność
  • samodzielność
  • zdolności analityczne
  • chęć uczenia się
  • dyspozycyjność
  • motywacja
  • entuzjazm
  • prężność i zaradność
  • uczciwość
  • solidność
  • otwartość na doświadczenia
  • umiejętność pracy w grupie
  • zdolności przywódcze - umiejętność kierowania i inspirowania innych
  • stabilność emocjonalna
  • odporność na stres
  • optymizm

Współczesny absolwent starający się o pracę, musi już podczas procesu rekrutacji przekonać swojego przyszłego pracodawcę, że jest właściwym i pod każdym względem idealnym kandydatem. Najlepiej, jeśli spełnia większość z wyżej wymienionych cech. Pracownik stanowi wizytówkę firmy, pracodawcy zwracają również uwagę na wygląd zewnętrzny potencjalnego kandydata. Aby sprostać wymaganiom pracodawców młodzi ludzie już na studiach muszą zdobywać wiedzę na temat rynku pracy i jego wymogów. Powinni również doskonalić swoje umiejętności interpersonalne. Muszą również realnie oceniać własne możliwości.

Poszukując pracy w zawodach technicznych należy wziąć pod uwagę to, że dla pracodawców liczy się przede wszystkim wiedza specjalistyczna, która zresztą jest sprawdzana w czasie rozmowy z fachowcami, czy też poprzez specjalne zadania. Pracodawcy przyjmujący absolwentów na kandydatów do pracy zwracają szczególną uwagę nie tylko na wykształcenie zawodowe, solidną wiedzę kandydata, znajomość języków obcych (jeden nie zawsze wystarcza) lecz również znajomość konkretnych programów komputerowych (np. znajomość zaawansowanego oprogramowania CAD), odbyte praktyki, dodatkowe umiejętności i zainteresowania.

Idealny absolwent - kandydat do pracy, potrafi profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, jest przygotowany do rozmowy z pracodawcą, zna swoje atuty i jest mobilny. Koncerny zagraniczne poszukują osób dyspozycyjnych, chodzi nie tylko o pracę po kilkanaście godzin dziennie, ale także o chęć przeniesienia się do innego miasta lub kraju. Dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych elementów przetargowych przy poszukiwaniu pracowników.

Koncerny międzynarodowe stawiają dużo wymogów, co do umiejętności i cech absolwentów starających się o pracę. Wykształcenie nie jest czynnikiem wystarczającym. Idealny dla firmy międzynarodowej kandydat musi posiadać wiele innych cech, takich jak np. umiejętność analitycznego postrzegania problemów, dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów, umiejętność pracy w grupie, cechy przywódcze, umiejętność pracy z ludźmi.

Małe i średnie firmy mają podobne wymagania. Nie ograniczają się one jedynie do wykształcenia absolwentów. Wymagają one sprawnego wdrożenia się potencjalnego pracownika w działania firmy oraz wykorzystania wiedzy technicznej absolwentów.

Pracodawcy oczekują i cenią zarówno wiedzę jak i doświadczenie absolwentów, które powinni zdobyć już w trakcie nauki. Z pewnością wybiorą tych, którzy "dorabiali" w czasie nauki, odbyli praktyki zawodowe w wybranych kierunkach, czy też "udzielali się" społecznie. Często o zatrudnieniu kandydata decyduje w znacznym stopniu jego osobowość oraz umiejętności interpersonalne.