Zanim zarejestrujesz działalność gospodarczą musisz opracować swój Biznesplan. Biznesplan jest określeniem postępowania, jakie firma powinna przyjąć by wykonać założone zadania i zrealizować cele. Złożoność dokumentu w dużej mierze uzależniona jest od charakteru przedsięwzięcia, ale zawsze powinien być on tworzony w oparciu o ocenę konkurencji, określenie ryzyka oraz oszacowanie kosztów. Spełnia on zarówno funkcję wewnętrzną (pomaga we właściwym zarządzaniu firmą) jak i zewnętrzną (pozyskiwanie źródeł finansowania, np. kredytu).

Biznesplan powinien zawierać kilka podstawowych  części, takich jak:

1. Ogólna charakterystyka firmy:
- stan i status prawny firmy
- przedmiot działalności
- struktura organizacyjna
- wielkość zatrudnienia

 -kondycja finansowa

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:
- szczegółowy opis produktu lub usługi
- opis technologii produkcji
- opis kanałów dystrybucji
- prognozy sprzedaży
- planowane formy promocji

 3. Charakterystyka i ocena rynku:
- wielkość rynku oraz podział na segmenty
- wymagania rynkowe
- trendy i zmiany na rynku
- główni klienci i ich koncentracja
- konkurencja (pozycja firmy na rynku)

 4. Analiza finansowa:
- porównanie potrzeb i możliwości finansowych firmy
- określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia
- przewidywany przepływ gotówki

 5. Zakończenie i załączniki:
- szczegółowe wyliczenia i kalkulacje
- szczegółowe informacje dotyczące technologii

 Pamiętaj by wystrzegać się błędów typowych dla biznesplanów, takich jak:

 - zbyt ogólna prezentacja przedsięwzięcia,

- złe oszacowanie kosztów oraz brak szczegółów dotyczących finansowania poszczególnych zadań biznes planu,

- nieczytelne (niestaranne) opracowanie trudne do zrozumienia dla partnerów,

- zakochanie się we własnych pomysłach (niezauważanie, pomijanie innych możliwości).

 UWAGA!

 Biznesplan powinien być opracowany indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia (jeśli jest to możliwe najlepiej przez zespół osób wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach - finansiści, analitycy, specjaliści z zakresu marketingu). Warto także wyznaczyć osobę koordynującą tworzenie dokumentu, której zadaniem będzie połączenie wszystkich elementów i analiz w spójną całość oraz wykazanie, że dane przedsięwzięcie ma szansę realizacji. Pomocy w konstruowaniu biznesplanów udzielają m.in. Punkty Konsultacyjno- Doradcze PARP.