Wśród wielu form prawnych, należy wybrać najbardziej korzystną.

1. Indywidualna działalność gospodarcza to forma charakterystyczna dla bardzo małych przedsięwzięć. Charakteryzuje ją: łatwość założenia i likwidacji (niższe koszty), proste zasady księgowości i łatwość wprowadzania zmian w kapitale, brak rozbudowanych struktur, elastyczność, pełna osobowa odpowiedzialność za powstałe zobowiązania firmy, trudność działania w większym rozmiarze.

 2. Działalność gospodarcza w formie spółki

Spółka cywilna:

Spółka tworzona na podstawie umowy wspólników (przynajmniej dwóch), którzy zobowiązują się do osiągnięcia założonego celu. Każdy ze wspólników staje się współwłaścicielem majątku spółki oraz odpowiada za jej zobowiązania.  

Spółka akcyjna:
Podstawę spółki akcyjnej stanowi kapitał akcyjny dzielący się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalny kapitał spółki zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych to 500 000 zł, a wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1 zł.

Spółka komandytowa:
Ta forma spółki jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada znaczne zasoby finansowe i chce zawiązać spółkę ze wspólnikiem dysponującym skromnymi zasobami, ale mającym pomysł na biznes.

Spółka komandytowo-akcyjna:
Spółka komandytowo-akcyjna Spółka osobowa, zawierająca jednak zarówno cechy spółki osobowej jak     i kapitałowej. Wspólnikami w spółce komandytowo-akcyjnej są komplementariusze i akcjonariusze (mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i prawne).   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Jest spółką kapitałową, co oznacza konieczność zgromadzenia kapitału spółki (może on być wniesiony zarówno w formie gotówki jak też w formie wkładu niepieniężnego, np. nieruchomości). Wspólnikami    w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Spółka partnerska:
Spółka osobowa, którą zgodnie z przepisami mogą tworzyć tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodu: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.   

Spółka jawna:
Spółka osobowa, w której każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek do reprezentowania spółki samodzielnie (chyba, że umowa spółki wyłączy któregoś ze wspólników z prawa do reprezentowania).