Drukuj

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 r. i jest jedynym w kraju bankiem państwowym. Jego misją jest wspieranie programów rządowych i samorządowych z udziałem środków publicznych, w tym    z UE. BGK pełni rolę agenta ministra finansów, prowadzi obsługę zadłużenia zagranicznego, obsługuje kilkanaście funduszy zadaniowych.   Bank prowadzi też działalność własną w zakresie obsługi przedsiębiorstw, samorządów oraz klientów indywidualnych. BGK cieszy się uzasadnioną renomą solidnej i pewnej instytucji finansowej.

 Fundusze Celowe

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych, lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

 Korzyści dla Klientów z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych

Z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych mogą skorzystać wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego   i ich związki. Korzyści dla Klientów to:

    a) dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń,

     b) możliwość ustanowienia wiarygodnego i pewnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia (kontraktu), pozwalającego na swobodne dysponowanie własnym majątkiem na inne cele,

     c) uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:

d) oszczędność czasu - dzięki przyjaznej procedurze wszelkie formalności dotyczące zabezpieczeń    z FPU załatwiane są w banku współpracującym z BGK.

Ul. Podchorążych 1
40-043 Katowice
tel. 32 602 94 00

2.Fundacja  Rozwoju Śląska

Fundacja  Rozwoju Śląska, zgodnie ze statutem, za cel główny obrała  wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia  społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie,            z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura              i sztuka.
  Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, otrzymanych  w latach 1992 – 2002, będące obecnie środkami zwrotnymi Fundacji,   a także pozyskanymi ze źródeł krajowych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące.

Regionalna Instytucja Finansująca jest agencją, która na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.   RIF współpracuje   z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju MSP.

 Rolą RIF jest:

a) udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,

b) obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków powierzonych przez PARP

c) promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych,

d) promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców),

e) współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów

f) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych

g) prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków. 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

45-364 Opole ul. Słowackiego 10
tel.: + 48 77 454 25 97,
       + 48 77 423 28 80
fax: + 48 77 454 56 10
adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Fundusz Mikro
Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 38 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju.

Fundusz Mikro wypracował unikalną formę współpracy finansowej z klientami, opartą na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Oferuje im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach, bez zbędnie rozbudowanych formalności.

Kto może wnioskować o pożyczkę ?

  1.    Mikroprzedsiębiorcy
Z pożyczek z Funduszu Mikro mogą korzystać właściciele najmniejszych działających w naszym kraju przedsiębiorstw: małych sklepów, warsztatów usługowych i produkcyjnych, działających legalnie, nie zatrudniających więcej
niż kilka osób, opodatkowanych na zasadach ogólnych, płatników zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Pożyczkę z Funduszu Mikro można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:
- na zakup towaru do sprzedaży lub surowców do przerobu;
- na małą inwestycję (zakup maszyny, urządzenia, wyposażenia, lokalu);
- na remont lokalu, maszyny czy samochodu;
- oraz na każdy inny rozsądny cel, związany z działalnością firmy.

2.    Stowarzyszenia
Stowarzyszenia powołane w celu realizacji inwestycji i przedsięwzięć mogących ułatwić życie lokalnym społecznościom (budowa parkingów, drogi, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewożenia dzieci do szkoły itp.) również mogą otrzymać pożyczkę na dofinansowanie realizacji konkretnego projektu. Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie przez stowarzyszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał stowarzyszeniom udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

Agroturystyka
Osoby prowadzące gospodarstwa mogą otrzymać pożyczkę na cele związane
z tą działalnością pod warunkiem posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udostępnia kapitał osobom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne udzielają doradcy klienta we wszystkich oddziałach Funduszu Mikro na terenie całego kraju.

 KATOWICE
ul. Kościuszki 48
40-047 Katowice
tel.: (32) 206 98 22
fax: (32) 253 66 96

 GLIWICE
ul. Kłodnicka 2
44–100 Gliwice
tel.: (32) 231 45 53
fax: (32) 231 17 66

Odsłony: 2150