Alternatywą dla szukania pracy jest otworzenie własnej firmy. Zebranie niezbędnych informacji pozwala na świadome podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzenie własne działalności ma swoje zalety i wady.

Do zalet własnej firmy należy:

- poprawa sytuacji finansowej, kiedy firma zacznie dobrze prosperować,
- poczucie niezależności i wolności,
- pewność zatrudnienia - sam sobie jesteś szefem,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji
- krótki czas założenia firmy,
- decyzje o zatrudnianiu pracowników
- wybór formy opodatkowania,
- wydatki związane z założeniem biznesu można odpisać od podatku,
- satysfakcja z osiągnięcia założonego celu.

Do wad własnej firmy należy:

- ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
- brak regularnego i stabilnego zysku,
- konieczność prowadzenia dodatkowych dokumentacji,
- rozwój firmy zależny od właściciela,
- odpowiedzialność finansowa właściciela,
- ponoszenie konsekwencji prawnych,
- ciągły brak poczucia bezpieczeństwa na rynku,

Dokonując analizy zalet i wad, a także innych niezbędnych informacji można podjąć dojrzałą decyzję dotyczącą założenia własnej firmy.

Zobacz także: