Teletutor/Teleedukator - specjalista zajmujący się kształceniem na odległość (w formach szkolnych i pozaszkolnych). Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno metodą synchroniczną (bezpośredni kontakt z uczącym się za pomocą interaktywnych łączy informatycznych) jak i asynchroniczną (wymiana materiałów edukacyjnych bez kontaktu w czasie rzeczywistym).