Taksator - specjalista od szacowania wartości nieruchomości. W tym fachu niezbędna jest dokładność, doskonała znajomość rynku i rządzących nim praw oraz aktualnych tendencji w danej branży. Wykonuje wyceny typowe - domy, grunty oraz nietypowe, takie jak maszty radiowe, złoża kruszyw, unikalne maszyny, bunkry, wraki statków, tereny pod składowiska odpadów itp. Rzeczoznawca także doradza i opiniuje celowość zakupu lub zbycia nieruchomości oraz wykonuje kalkulację opłacalności danej inwestycji.