Strażnik ochrony przyrody - terenowy współpracownik służb administracyjnych oraz innych podmiotów przy codziennym egzekwowaniu norm, przepisów i zwyczajów w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.