Mechatronik - inżynier lub technik zajmujący się kilkoma dziedzinami jednocześnie, głównie mechaniką, elektroniką i informatyką. Potrafi projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Mechatronik zajmuje się skomplikowanymi aparaturami, np. medyczną, obrabiarkami numerycznymi, urządzeniami wielofunkcyjnymi mającymi opcje programowania. Mechatronicy mogą pracować przy wdrażaniu i eksploatacji urządzeń i systemów automatyki.