Rzecznik patentowy - świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie prawa własności przemysłowej. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika przez Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi wsprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.