Rezydent - osoba zajmująca się gośćmi hotelowymi, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i komfort wypoczynku. Czasem również organizuje wycieczki fakultatywne. Zawód rezydenta wykonywany jest przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. To stosunkowo nowy rodzaj pracy, który przypomina nieco profesję pilota wycieczek, z tą jednak różnicą, że rezydentem zostaje osoba, którą szczegółowo wprowadza się w procedury administracyjne biura podróży.