Researcher - broker informacji, profesja związana ze zleconym wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji. Broker informacji to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyszukiwanie (nie tylko w Internecie) najistotniejszych informacji według ściśle określonego kryterium.