Payroll manager - wszystko to, co dotyczy kwestii finansowych danego przedsiębiorstwa, czyli zarządzanie systemem wynagrodzeń i całokształtem spraw związanych z płacami jest w zakresie jego obowiązków. Zatem osoba taka dokonuje naliczeń zasiłków (chorobowe, opiekuńcze, rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, rehabilitacyjne), nieobecności, korekt wynagrodzeń, potrąceń komorniczych i innych.