Operator systemów komputerowych - człowiek użytkujący dany system informatyczny (na ogół standardowy) wyposażony w komputer i zazwyczaj sieć w celu wykonywania zadań na pojedynczym stanowisku pracy.