Mystery Shopper - stosuje metodę w badaniach marketingowych, której zadaniem jest pomiar jakości obsługi klienta. Do przeprowadzania takich badań mogą zostać zastosowane elementy zarówno ilościowe, jak i jakościowe.