Merchandiser - pracownik reprezentujący dostawcę towarów w miejscu ich sprzedaży, który ma za zadanie zadbać o to, aby warunki ekspozycji danych produktów stymulowały wielkość ich sprzedaży. Osoba zajmująca się taką działalnością powinna znać i rozumieć mechanizmy, które towarzyszą zakupowi i powinna umieć je wykorzystać.