Menadżer wielokulturowości - specyficzny zawód, który polega na zarządzaniu społecznościami w regionach wielokulturowych. Osoba taka popularyzuje wiedzę o mniejszościach etnicznych na danym terenie, promuje różnorodności przy jednoczesnym budowaniu integracji obywatelskiej mieszkańców regionu oraz pomaga w organizowaniu lokalnych mediów dla mniejszości. Dodatkowo ma na celu takie wykorzystanie naturalnie powstałej wielokulturowości na danym terenie aby go wypromować .