Mediator sądowy – z jego usług korzystają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, lecz przede wszystkim osoby fizyczne. Mediator prowadzi mediacje w sprawach: karnych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, społecznych, około zawodowych, dot. nieletnich.