Fundraiser - zajmuje się profesjonalnym zdobywaniem funduszy. Fundraising jest zasadniczo związany z działalnością charytatywną. Najpopularniejsze metody stosowane przy pozyskiwaniu środków pieniężnych przez fundraiserów to: kwesty, loterie, aukcje, imprezy publiczne połączone ze zbiórkami pieniędzy, biegi uliczne, sprzedaż cegiełek, klikanie w bannery na stronach internetowych.