Etyczny Haker (ang. Ethical Hacker) - programista, który zgodnie z prawem i na zamówienie firmy włamuje się do systemów komputerowych, aby odkryć ich potencjalne słabości, by można było je usunąć. Etyczni hakerzy to bardzo dobrzy programiści, eksperci od sieci komputerowych i systemów operacyjnych, którzy opracowują dla konkretnych instytucji skuteczne metody obrony przed rozmaitymi atakami z Sieci. Ponadto wyróżnia ich to, że posiadają własny kodeks etyczny i biorą odpowiedzialność za swoje działania sieciowe. Ich działalność jest legalna i musi być poparta odpowiednimi kwalifikacjami.