Eksplorator dna morskiego - bada dna mórz i oceanów, które są niezbadanym potencjalnym źródłem zasobów mineralnych i biologicznych. Eksploatacja tych złóż wymaga jednak dokładnych badań i przygotowań, a także wyboru odpowiedniej technologii wydobycia i pozyskiwania tych informacji.