Edukator zdrowia - planuje, wdraża i ocenia różnorodne strategie rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie makro, mezo, mikro oraz grupowym i indywidualnym. Organizuje współprace międzysektorową, która ma na celu stworzenie i realizacje strategii rozwiązywania problemów zdrowotnych.