Dyrektor artystyczny (ang. Art Director) - jest zawodem który coraz częściej można spotkać nie tylko w branży artystycznej i rozrywkowej (teatr, opera, telewizja) lecz także w agencjach reklamowych i interaktywnych oraz działach marketingowych dużych firm. W branży muzycznej spotyka się podobne stanowiska, np. Art & Repertoire Director, czyli dyrektor artystyczny i repertuarowy, który odpowiedzialny jest za całą oprawę artystyczną i program danego przedsięwzięcia (np. koncertu, płyty, tournee).