Doradca finansowy - oferuje produkty wielu instytucji finansowych, które wybiera w zależności od sytuacji i profilu inwestora czy kredytobiorcy. Doradca finansowy nie skupia się wyłącznie na pomocy w wyborze najkorzystniejszych produktów. Jego rola opiera się również, a może przede wszystkim na wskazywaniu rozwiązań finansowych dopasowanych do sytuacji konkretnego klienta. Zatem poza pomocą w znalezieniu kolejnego kredytu, doradca powinien zaproponować również konsolidację wszystkich zobowiązań klienta jeśli tego wymaga sytuacja. Powinien również potrafić określić, jaką kwotę należy oszczędzać, jeśli chce się zrealizować wyznaczone cele.