Copywriter - zawód związany z branżą reklamy. Osoba na tym stanowisku pisze teksty wykorzystywane w reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w materiałach promocyjnych takich jak: ulotki, broszury, katalogi, wymyśla krótkie wiersze i piosenki, tworzy scenariusze filmów reklamowych, wybiera podkłady muzyczne. Wymyśla również nazwy nowych produktów, nowych firm, portali i domen internetowych.