Coach - zawód i rozwój tzw. coachingu posiada swoje korzenie w sporcie. W odróżnieniu od trenera coach nie uczy zawodników konkretnych umiejętności gdyż często sam nie jest tak wybitny w danej dyscyplinie sportu jak jego podopieczni. Rola coacha polega zatem na rozmowie z zawodnikiem i poprzez odpowiednie pytania wzbudzanie w nim przemyśleń i refleksji, które mają doprowadzić do eliminacji przeszkód i trudności, których zawodnik nawet nie jest świadomy, a które obniżają jego wyniki. Skuteczność tej metody w sporcie sprawiła, że coachingu został przeniesiony do biznesu i innych dziedzin życia.