Audytor energetyczny - jest doradcą, którego celem jest pomoc osobom i instytucjom w ocenie danego obiektu pod kątem zarządzania paliwami i energią elektryczną. Analizuje koszty eksploatacji, przygotowuje projekt modernizacji w wyniku którego mają zostać zredukowane koszty zużycia energii, a co za tym idzie negatywny wpływ na środowisko naturalne.