Specjalista ds. kultury firmy - osoba, która ma na celu zintegrowanie pracowników w przedsiębiorstwie. Do jego głównych zadań należy:
- kształtowanie wśród pracowników poczucia tożsamości organizacji/ firmy
- przygotowywanie do pożądanej reakcji na zmiany
- zaszczepienie wartości firmy (subkultury firmy)
- inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć służących budowaniu więzi wśród pracowników
- opracowywanie kodeksu firmy.