Underwriter - osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, decydująca o przyjęciu lub odrzuceniu ubezpieczenia. Underwriting z ang. oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu ‘podpisywanie’ albo „asekurowanie” (przyjmowanie do ubezpieczenia). Undrwriter oblicza, za jaką składkę mogą ubezpieczyć osobę, która nie odpowiada standardowym warunkom: o ile więcej musiałby zapłacić cukrzyk, by opłacało się go ubezpieczyć.